ITGBES-PRO

Interferentietool Gesloten Bodemenergiesystemen, PRO versie

Integraal ontwerpen clusters individuele systemen

Een ontwerp probleem? Reguliere ontwerpmethoden (zoals Earth Energy Designer) zijn geschikt om collectieve systemen te ontwerpen. Dat wil zeggen dat alle bodemwarmtewisselaars in één circuit zijn geschakeld. Een totaal energievraagpatroon wordt gelijkelijk over alle bodemwarmtewisselaars verdeeld. Daarbij wordt wel rekening gehouden met onderlinge interacties, maar de bijdrage van centrale bodemwarmtewisselaars is kleiner dan de bijdrage van bodemwarmtewisselaars aan de rand.

Dat is niet realistisch als meerdere indiduele systemen in samenhang (integraal) ontworpen worden. Immers: elk systeem heeft een eigen mogelijk verschillend energievraagpatroon en een anders geconfigureerde bodemwarmtewisselaar. Daarbij is het patroon van bodemwarmtewisselaars vaak onregelmatig.

Met ITGBES-PRO kunnen wij een integraal ontwerp voor dit soort situaties opstellen waarbij elk systeem individueel wordt ontworpen maar wel in samenhang met de omliggende systemen.

Deze ontwerpmethode wordt onder andere toegepast bij:

Groenholland Geo-energiesystemen ontwerp volgens de BRL 11000 en het protocol 11001. Ook in situatie met grondwaterstroming of interacties met open bodemenergiesystemen kunnen wij het juiste ontwerp aanleveren.

Neem contact op

Een optimaal integraal ontwerp


Onze diensten

Een volledig gedocumenteerd geoptimaliseerd integraal ontwerp van uw bodemenergiesysteem. Naast het thermische ontwerp is er aandacht voor het hydraulische ontwerp en opvoerhoogteverliesberekening. Mogelijke interferentie met al aanwezige gesloten of open bodemenergiesystemen wordt uiteraard in kaart gebracht.