ITGBES-PRO

Interferentietool Gesloten Bodemenergiesystemen, PRO versie

Groenholland Geo-energiesystemen

Meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van ontwerp, engineering, installatie en beheer van bodemenergiesystemen, in binnen en buitenland.

Naast activiteiten als adviseur en leverancier van bodemenergiesystemen is Groenholland actief bij onderzoek (Europese en nationale onderzoeksprojecten) en bij de opleiding tot certificering bodemenergie (protocol 11001).

Voor vragen over ontwerpstudies, bodemenergieplannen of effectenstudies interferentie kunt u contact met ons opnemen:

Telefoon: 020 - 6159050

Per email: info@groenholland.nl

Per email: info@meldingbodemenergie.nlMeer over Groenholland

Al ruim 25 jaar is Groenholland actief op het gebied van ondiepe bodemenergie. Gedurende deze periode is het bedrijf zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot een toonaangevende partij met als specialisatie "gesloten bodemenergiesystemen".

In Nederland werkt Groenholland voor zowel commerciele partijen als voor overheden, met name gemeenten. Veelal betreft het de technische haalbaarheid en beleidsondersteuned onderzoek zoals de langjarige efficientie van bodemenergiesystemen of het op grotere schaal of wijkniveau toepassen van bodemenergie.

Daarnaast is Groenholland actief in Europees onderzoek (H2020) en enkele IEA (international Energy Agency) annexes. Ook verzorgt zijn een deel van de cursussen van de branchevereniging BodemenergieNL, die in Nederland opleiden tot het gecertificeerd vakmanschap bodemenergie voor gesloten bodemenergiesystemen.

Groenholland beschikt voor haar werkzaamheden over een ISO9001-2015 certificering, alsmede over de relevante BRL SIKB 11000 procescertificaten voor systeemontwerp en engineering van gesloten bodemenergiesystemen.